Akty prawne

Akty prawne do pobrania

lp.datadokumentplik
13 października 2019

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” tekst jednolity

Pobierz
216 stycznia 2013

Prawo spółdzielcze

Pobierz
316 stycznia 2013

Ustawa o Spółdzielniach Mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r.

Pobierz
429 maja 2014

Regulamin Rady Obwodowej

Pobierz
530 maja 2016

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Pobierz
630 maja 2016

Regulamin Rady Nadzorczej

Pobierz
724 lipca 2019

Wykaz regulaminów

Pobierz
824 lutego 2020

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą SM „Chełm” - w 2020 r

Pobierz
929 stycznia 2020

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą SM „Chełm” - w 2019 r.

Pobierz
1011 stycznia 2019

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą SM „Chełm” - w 2018 r.

· Uchwała RN nr 6/2018 z 18.01.2018 zmiana założeń organizacyjno_finansowych dla zadania I przesięwzięcia IV

Pobierz
115 stycznia 2018

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą SM „Chełm” - w 2017 r.

· Uchwała RN nr 30/2017 z 26.04.2017 określenie założeń organizacyjno_finansowych dla zadania I przedsięwziecia IV

Pobierz
1229 listopada 2016

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą SM „Chełm” - w 2016 r.

Pobierz
1321 grudnia 2015

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą SM „Chełm” - w 2015 r.

Pobierz
148 stycznia 2015

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą SM „Chełm”- w 2014 r.

Pobierz
1523 stycznia 2014

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą SM „Chełm”- w 2013 r.

Pobierz
1616 stycznia 2013

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą SM „Chełm”- w 2012 r.

Pobierz
1716 stycznia 2013

Wykaz uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą SM „Chełm”- w 2011 r.

Pobierz
1816 stycznia 2013

WYKAZ UCHWAŁ Walne Zgromadzenie SM „Chełm” w Gdańsku 16 czerwca 2012 r.

Pobierz
1916 stycznia 2013

WYKAZ UCHWAŁ podjętych w dniu 22 października 2012 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SM „Chełm” w Gdańsku

Pobierz
2030 stycznia 2014

Wykaz uchwał - Walne Zgromadzenie SM „Chełm” w Gdańsku 15 czerwca 2013 r.

Pobierz
215 kwietnia 2017

Wykaz uchwał - Walne Zgromadzenie SM „Chełm” w Gdańsku 14 czerwca 2014 r.

Pobierz
221 lipca 2015

Wykaz uchwał - Walne Zgromadzenie SM „Chełm” w Gdańsku 20 czerwca 2015 r.

Pobierz
2318 lipca 2016

Wykaz uchwał - Walne Zgromadzenie SM „Chełm” w Gdańsku 18 czerwca 2016 r.

Pobierz
2426 września 2016

Wykaz uchwał - Walne Zgromadzenie SM „Chełm” w Gdańsku 9 września 2016 r.

Pobierz
2523 października 2017

Uchwała nr 69 RN z dnia 21 września 2017 r uchwalenie Regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej.

a) Uchwała nr 74 RN z dnia 19 października 2017 r. zatwierdzenie wykazu sprostowanych omyłek pisarskich i redakcyjnych w Regulaminie rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej.
b) załącznik nr 1 do Uchwały 74 RN z dnia 19 października 2017 r
c) Regulamin - załącznik nr 2 do Uchwały RN nr 74 z dnia 19 października 2017 r

Pobierz
264 lipca 2017

Wykaz uchwał - Walne Zgromadzenie SM „Chełm” w Gdańsku 24 czerwca 2017 r.

Pobierz
279 lipca 2018

Wykaz uchwał - Walne Zgromadzenie SM „Chełm” w Gdańsku 16 czerwca 2018 r.

Pobierz
2820 czerwca 2019

Wykaz uchwał - Walne Zgromadzenie SM „Chełm” w Gdańsku 15 czerwca 2019 r.

Pobierz
2916 stycznia 2013

Regulamin rozliczania zużycia wody w zasobach mieszkalnych, pomieszczeniach ogólnodostępnych, garażach i lokalach użytkowych

Uchwała Nr 122/2014 Rady Nadzorczej SM Chełm z dnia 20.11.2014 w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu rozliczania zużycia wody w zasobach mieszkalnych pomieszczeniach ogólnodostępnych garażach i lokalach użytkowych

Pobierz
3010 lipca 2013

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za użytkowanie lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” ze zmianami (Uchwała nr 77 RN z dnia 04.07.2013 r.)

Wykaz punktów gromadzenia odpadów oraz nieruchomości do nich przypisanych.

Pobierz
315 stycznia 2018

Regulamin wydzielania stałych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych

Pobierz
3221 lutego 2017

Regulamin funduszu remontowego SM „Chełm”

Uchwała nr 48/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku z dnia 16.06.2016 r. w sprawie: uchwalenia zmian do „Regulaminu funduszu remontowego”

Pobierz
3316 stycznia 2013

Regulamin obowiazków Spółdzielni, członków, właścicieli i najemców w zakresie napraw lokali w SM Chełm

Pobierz
345 października 2016

Regulamin windykacji należności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm”

Pobierz
3516 stycznia 2013

Regulamin rozliczeń indywidualnych kosztów paliwa gazowego na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzania wody w zasobach SM „Chełm”

Pobierz
3616 stycznia 2013

Regulamin naboru osób ubiegających się o budowę lokali w nowych zadaniach inwestycyjnych SM „Chełm”

Pobierz
3716 stycznia 2013

Regulamin używania lokali mieszkalnych w domach Spółdzielni oraz zasady porządku domowego i współżycia mieszkańców w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku

Pobierz
3816 stycznia 2013

Uchwała Nr 111/2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” z dnia 13.10.2011 r.

w sprawie pokrycia kosztów dostawy i wymiany wodomierzy wody zimnej i wody ciepłej i pobierania zaliczki na ten cel

Pobierz
3916 stycznia 2013

Regulamin przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w SM „Chełm” w Gdańsku

Pobierz
4016 stycznia 2013

Regulamin najmu lokali użytkowych, garaży i miejsc postojowych oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku.

Pobierz

 

Wspólnoty

lp.datadokumentplik
116 stycznia 2013

Regulamin porządku domowego Szpora 1

Pobierz
216 stycznia 2013

Regulamin porządku domowego Szpora 5

Pobierz