Przetarg na remont ciągów komunikacyjnych

6 marca 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Chełm" w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy na świadczenie usługi "REMONTU CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH" na terenie S.M. "Chełm" w Gdańsku.

Szczegółowe informacje i specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 50 zł + VAT można otrzymać po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w siedzibie Spółdzielni pok. 12 do dnia 17.03.2021 r.

Zapraszamy do składania ofert w sekretariacie Spółdzielni, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym do dnia 22.03.2021 r., do godz. 15:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2021 r., o godz. 16:00.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.