Przetarg na cięcia i formowania żywopłotów

17 lutego 2021

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi „CIĘCIA I FORMOWANIA ŻYWOPŁOTÓW I SKUPIN KRZEWÓW” na terenie S.M. „Chełm”.

Zapraszamy do składania ofert w w sekretariacie Spółdzielni, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym do dnia 02.03.2021 r., do godz.12:00.

otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2021 r., o godz. 13:00 (I piętro pok. nr 29).

Szczegółowe informacje i specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 50,-zł netto można otrzymać w siedzibie Spółdzielni pok. 12 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym do dnia 26.02.2021 r.