Przetarg - AKCJA ZIMA 2020/2021

25 września 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm" w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy w zakresie usługi „AKCJI ZIMA 2020/2021" na terenie S.M. ,,Chełm".

Zapraszamy do składania ofert w w sekretariacie Spółdzielni, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym do dnia 12.10.2020r., do godz.15:00. otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2020r., o godz. 16:00 (I piętro pok. nr 29).

Szczegółowe informacje i specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 50,-zł netto można otrzymać w siedzibie Spółdzielni pok. 12 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym do dnia 09.10.2020r.