Informacja o przetargu

29 lutego 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy w zakresie:

„CIĘCIA I FORMOWANIA ŻYWOPŁOTÓW I SKUPIN KRZEWÓW”

na terenie S.M. „Chełm” w Gdańsku.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 50,00 zł netto można otrzymać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 12 do dnia 13.03.2020r.

Zapraszamy do składania ofert w kancelarii Spółdzielni pok. nr 5 do dnia 16.03.2020r., do godz. 15:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.03.2020r., o godz. 16:00, w świetlicy S.M. „Chełm”(I piętro pok. nr 29).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.