Przetarg na koszenie terenów zielonych

20 lutego 2020

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy w zakresie: „KOSZENIA TERENÓW ZIELONYCH NA TERENIE S.M. „CHEŁM” w Gdańsku.

Szczegółowe informacje oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 50,00 zł netto można otrzymać w siedzibie Spółdzielni pok. nr 12 do dnia 06.03.2020r.

Zapraszamy do składania ofert w kancelarii Spółdzielni pok. nr 5 do dnia 09.03.2020r., do godz. 15:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2020r., o godz. 16:00, w świetlicy S.M. „Chełm”(I piętro pok. nr 29).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.