Przetarg na roczny przegląd stanu technicznego budynków

29 czerwca 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku ul. Worcella 33,

ogłasza przetarg na

„Wykonanie okresowego, rocznego przeglądów stanu technicznego budynków mieszkalnych wraz z lokalami użytkowymi, budynków administracyjnych i pawilonów usługowo - handlowych wolno stojących na terenie Osiedla Chełm ”

Oferty należy składać w terminie do 15-07-2019r do godziny 10:30

Warunki szczegółowe przetargu w cenie 50,00 zł (brutto) będą do odebrania w siedzibie Spółdzielni pok. nr 2 tel. 058 302-45-02.

Otwarcie ofert nastąpi w 15-07-2019r o godz. 16:00 w świetlicy przy ul. Worcella 33 w Gdańsku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części lub całości bez podania przyczyny, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu.