Przetarg na malowanie klatek schodowych

31 maja 2019

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEŁM’ W GDAŃSKU

ogłasza przetarg nieograniczony

na

malowanie klatek schodowych oraz ułożenie płytek gresowych na schodach i podestach klatek schodowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku

Oferty należy składać w terminie do 17-06-2019r do godziny 9:30

Warunki szczegółowe przetargu w cenie 50,00 zł (brutto) będą do odebrania w siedzibie Spółdzielni pok. nr 2 lub 20 A tel. 058 302-45-02.

Otwarcie ofert nastąpi 17-06-2019r o godz. 16:00 w świetlicy przy ul. Worcella 33 w Gdańsku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyny, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu.