Przetarg na remont loggii

16 maja 2019

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEŁM’ W GDAŃSKU

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty :

na roboty remontowe posadzek loggii i boczków w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm”

Oferty należy składać w terminie do 3-06-2019r do godziny 10,30

Warunki szczegółowe przetargu w cenie 50,00 zł (brutto) będą do odebrania w siedzibie Spółdzielni pok. nr 2 tel. 058 302-45-02. Otwarcie ofert nastąpi w 3-06-2019r o godz. 16,00 w świetlicy przy ul. Worcella 33 w Gdańsku.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w części lub całości bez podania przyczyny, jak też uznania, że przetarg nie dał rezultatu.