Przetarg na remont ciągów komunikacyjnych

14 marca 2019

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku zawiadamia, że rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawcy na świadczenie usługi „REMONTU CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH” na terenie S.M. „Chełm” w Gdańsku.

Szczegółowe informacje i specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 50,-zł netto można otrzymać w siedzibie Spółdzielni pok. 12 do dnia 29.03.2019r.

Zapraszamy do składania ofert w kancelarii Spółdzielni, pok nr 5 do dnia 01.04.2019r., do godz. 15:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.04.2019r., o godz. 16:00, w świetlicy S.M. „Chełm” (I piętro pok. nr 29).

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.