Przetarg na naprawę nawierzchni dróg osiedlowych

22 lutego 2019

Spółdzielnia Mieszkaniowa ''Chełm'' w Gdańsku ogłasza przetarg w formie zapytania o cenę na wykonanie usługi napraw cząstkowych nawierzchni dróg osiedlowych asfaltem lanym.

Prosimy o podanie ceny za 1 tonę wbudowanej masy asfaltu lanego.

Oferty należy składać w Kancelarii Spółdzielni (pok. nr 5) lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@smchelm.pl do dnia 20.03.2019 r.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.03.2019 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy.