Przetarg na nabycie lokalu mieszkalnego przy Biegańskiego 14/10

22 listopada 2018

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEŁM”
Gdańsk 80-809 ul. Worcella 33

Ogłasza  ustny  przetarg  nieograniczony na   nabycie lokalu mieszkalnego
w  celu  ustanowienia odrębnej  własności  prawa do  lokalu

 
Lokalizacja
 
S.M ”Chełm”
1.mieszkanie  kat. M-4 p.u.60,80 m2
 
 
 
 
  
 1.  ul. Biegańskiego 14/10 -parter
       cena  wywoławcza - 292.700 zł 

  /  Uwaga:   mieszkanie   do  remontu./
Wadium
/w przypadku  niewygrania  przetargu
wadium  podlega  zwrotowi/
 
   29.270- zł
    

 
 Wpłata  wadium
 
 
 Na  rachunek  bankowy  nr  PKO  BP S.A I / O  Gdańsk nr  88 1020 1811 0000 0102 0014 1820 
 
Wpłata  wkładu  budowlanego
/cena zaoferowana na przetargu/
7 dni  po przetargu
 Oglądanie lokalu
 
Po  telefonicznym   uzgodnieniu z działem  administracji  osiedla  - 302-50-35
Miejsce przetargu SM „Chełm” ul. Worcella 33 pok.nr 29
 
Data  przetargu

 
 
28.11.2018.godz.13.00

 
Dodatkowe informacje Dział  członkowski, pok.10 , tel.302-44-41