Dokumenty

lp.dokumentplik
1

Regulamin warunków organizacyjno–finansowych realizacji zadań inwestycyjnych Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku w celu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu.

Pobierz
2

ZAŁOŻENIA B IV - B1 i B2 zał. do uchwały

Założenia organizacyjno - finansowe dla zadania I przedsięwzięcia IV jednostki B Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” realizowanego w celu sprzedaży na warunkach komercyjnych lokali mieszkalnych

Pobierz
3

Uchwała nr 6/2018 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Chełm" w Gdańsku z dnia 18 stycznia 2018 r.

Pobierz