Wiadomości

Komunikat Zarządu w sprawie nadbudowy piętra i montażu wind zewn.24 stycznia 2017

Szanowni Państwo, informujemy, że ewentualna realizacja nadbudowy piętra i montaż wind zewnętrznych odbędzie się po podjęciu uchwały przez tegoroczne czerwcowe Walne Zgromadzenie Członków i wyrażeniu zgody przez mieszkańców budynku. Realizacja dodatkowego piętra nie wywoła większych niedogodności dla mieszkańców. Całość prac wykonywana będzie na dachu budynku, a dostęp do „placu budowy” będzie wyłącznie poprzez windę towarową zainstalowaną na ścianie szczytowej budynku. Mieszkańcy ostatniego piętra będą mieli jednodniowe utrudnienie w pos [...]

 

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych21 lutego 2017

W ciągu roku Zakład przeprowadza 3 zbiórki odpadów niebezpiecznych, w soboty w godzinach od 8.30 do 15:00. Postój w każdym punkcie wynosi maksimum 15 minut. Odbiór i przewóz odpadów prowadzony jest przez pracowników Zakładu, uprawnionych do przewozu odpadów niebezpiecznych, oznakowanymi samochodami MAN posiadającymi atesty do transportu tego typu odpadów. Samochody wyposażone są w kontenery wraz z pojemnikami na poszczególne rodzaje odpadów, stojaki ostrzegawcze, przenośne urządzenie oświetleniowe, środki ochrony indywidualnej itp. Jeśli nie [...]

 

Remont Biedronki przy Chałubińskiego 272 lutego 2017

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sklepu „Biedronka” przy ul. Chałubińskiego 27 informujemy, że remont i rozbudowa obiektu potrwa do końca marca b.r. W tym czasie „Biedronka” zaprasza na zakupy do swoich marketów przy ul. Worcella 44 oraz Dragana 25.

 

Głos Zarządu w toczącej się dyskusji o zewnętrznych windach19 stycznia 2017

Przez różne strony internetowe przetoczyła się dyskusja w sprawie możliwości dobudowy wind do istniejących budynków. Zarówno intensywność tej wymiany zdań jak i wiele wątpliwości - w bardzo różny sposób wyrażanych w tej dyskusji – to powody do przedstawienia poniższych wyjaśnień. Rozważana - co dobitnie podkreślamy - rozważana inwestycja miałaby polegać na dobudowie zewnętrznych wind, na sfinansowanie których (w całości lub w znacznej części) wykorzystane byłyby zyski ze sprzedaży mieszkań zrealizowanych na dobudowanym nad piątą kondygnac [...]

 

Komunikat w sprawie nieodśnieżonych chodników19 stycznia 2017

W związku z licznie napływającymi do spółdzielni monitami w sprawie nieodśnieżonych chodników, przystanków i zatok postojowych Spółdzielnia Mieszkaniowa ''Chełm'' w Gdańsku informuje, że chodniki biegnące wzdłuż ulic Dragana, Chałubińskiego, Biegańskiego, Witosa, Cienista, Jabłońskiego, Zamiejska i Sikorskiego oraz zatoki postojowe i przystanki przy tych ulicach leżą w granicach miejskiego pasa drogowego i to Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku odpowiada za stan ich zimowego utrzymania. Spółdzielnia ze swojej strony permanentnie upomina się o sku [...]

 

 

Pozostałe informacje

Wynik przetargu na remont klatek schodowych1 lutego 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEŁM” informuje, że Komisja Przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na malowanie klatek schodowych oraz ułożenie płytek gresowych na schodach w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy: O terminie rozpoczęcia prac poinformujemy mieszkańców odrębnym zawiadomieniem wywieszonym na tablicy ogłoszeń.

Rozstrzygnięcie przetargu na roboty remontowe17 stycznia 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEŁM” informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na roboty remontowe klatek schodowych polegających na dostawie i wymianie balustrad schodowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku: jest nią firma "USŁUGI ŚLUSARSKIE" Krystian Dampc z Gowina.

Rozstrzygnięcie przetargu na projekt i budowę placów zabaw11 stycznia 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku zawiadamia, że na posiedzeniu w dniu 10.01.2017r., Komisja Przetargowa dokonała wyboru firmy FREEKIDS s.c. z Trzęsowic na zaprojektowanie i wybudowanie placów zabaw wraz z ogrodzeniem na następujących adresach: Grabowskiego 9-11, Biegańskiego 39-35, Więckowskiego 6, Witosa - OSiR, Suchanka 6.

Rozstrzygnięcie przetagu na AKCJA ZIMA 2016/201726 października 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Chełm” w Gdańsku informuje, że Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu 24.10.2016 r. dokonała wyboru na wykonanie usługi ,,AKCJA ZIMA 2016/2017” firmy GARDEN - BRUK z Borkowa dla terenów obejmujących jednostki A-1, A-2, B oraz Wspólnoty Mieszkaniowe oraz Przedsiębiorstwa Usług Specjalistycznych NEXT z Gdańska dla terenów obejmujących jednostki F i G oraz Wspólnoty Mieszkaniowe.

 

Klub ALF

Wycieczka do Grudziądza

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEŁM” Klub Osiedlowy „ALF” ORGANIZUJE WYCIECZKĘ do GRUDZIĄDZA 25 MARZEC 2017 rok Program wycieczki: - kąpiel w nowoczesnym kompleksie basenów solankowych (cztery baseny wypełnione solanką o różnym stężeniu soli), - inhalacje w piramidzie z solankową tężnią, - zwiedzanie miasta, - obiad, - przejazd autokarem. - ubezpieczenie Odpłatność - 100 zł Informacje i zapisy: Osiedlowy Klub „Alf”, ul. Dragana 25/26; tel.: 58 303 53 63