Wiadomości

Protest przeciwko zmianom w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych13 marca 2017

Zaprotestujmy przeciwko kolejnej próbie uchwalenia zmian w Ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych, które ingerują w samorządność i autonomię spółdzielni, są nie zgodne z międzynarodowymi zasadami spółdzielczymi, a przede wszystkim budzą wątpliwość co do ich zgodności z Konstytucją RP. Przepisy obowiązującej obecnie Ustawy nie są idealne, ale proponowane zmiany to de’ facto koniec spółdzielczości mieszkaniowej. Spółdzielnie mieszkaniowe to nie jest relikt PRL-u, jak mówią niektórzy politycy. Mało kto wie, że Bydgoska Spółdzielnia Mieszkaniow [...]

 

Komunikat Zarządu w sprawie nadbudowy piętra i montażu wind zewn.24 stycznia 2017

Szanowni Państwo, informujemy, że ewentualna realizacja nadbudowy piętra i montaż wind zewnętrznych odbędzie się po podjęciu uchwały przez tegoroczne czerwcowe Walne Zgromadzenie Członków i wyrażeniu zgody przez mieszkańców budynku. Realizacja dodatkowego piętra nie wywoła większych niedogodności dla mieszkańców. Całość prac wykonywana będzie na dachu budynku, a dostęp do „placu budowy” będzie wyłącznie poprzez windę towarową zainstalowaną na ścianie szczytowej budynku. Mieszkańcy ostatniego piętra będą mieli jednodniowe utrudnienie w pos [...]

 

Nagroda GAZELA BIZNESU3 marca 2017

Z satysfakcją odnotowujemy, że Spółdzielnia Mieszkaniowa CHEŁM otrzymała nagrodę GAZELA BIZNESU 2016, tym samym zalicza się do elitarnego grona najdynamiczniej rozwijających się firm na Pomorzu. Organizatorem rankingu jest PULS BIZNESU we współpracy z firmą COFACE oraz PKO BANK POLSKI.

 

Objazdowa zbiórka odpadów niebezpiecznych21 lutego 2017

W ciągu roku Zakład przeprowadza 3 zbiórki odpadów niebezpiecznych, w soboty w godzinach od 8.30 do 15:00. Postój w każdym punkcie wynosi maksimum 15 minut. Odbiór i przewóz odpadów prowadzony jest przez pracowników Zakładu, uprawnionych do przewozu odpadów niebezpiecznych, oznakowanymi samochodami MAN posiadającymi atesty do transportu tego typu odpadów. Samochody wyposażone są w kontenery wraz z pojemnikami na poszczególne rodzaje odpadów, stojaki ostrzegawcze, przenośne urządzenie oświetleniowe, środki ochrony indywidualnej itp. Jeśli nie [...]

 

Remont Biedronki przy Chałubińskiego 272 lutego 2017

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi sklepu „Biedronka” przy ul. Chałubińskiego 27 informujemy, że remont i rozbudowa obiektu potrwa do końca marca b.r. W tym czasie „Biedronka” zaprasza na zakupy do swoich marketów przy ul. Worcella 44 oraz Dragana 25.

 

 

Pozostałe informacje

Przetarg na wymianę ciepłomierzy unieważniony28 marca 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEŁM” informuje, że przetarg na wymianę ciepłomierzy c.o. w lokalach mieszkalnych znajdujących się w zasobach naszej Spółdzielni został unieważniony.

Rozstrzygnięcie przetargu na roboty elewacyjne27 marca 2017

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEŁM” informuje, że Komisja Przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniu przetargowym na roboty elewacyjne (usunięcie glonów i malowanie) budynków mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku. Najkorzystniejsze oferty złożyły firmy: O terminie rozpoczęcia prac poinformujemy mieszkańców odrębnym zawiadomieniem wywieszonym na tablicy ogłoszeń.

Rozstrzygnięcie przetargu na remont ciągów komunikacyjnych23 marca 2017

I N F O R M A C J A Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku informuje, że Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu 20.03.2017 r. dokonała wyboru firmy LARO z siedzibą w Strzebielinie na wykonanie remontów ciągów komunikacyjnych na terenie S.M. „Chełm” dla adresów: Biegańskiego 43 Cieszyńskiego 44 Cieszyńskiego 52 Więckowskiego 1 Witosa 19 Dragana 12. oraz firmy GARDEN-BRUK z siedzibą w Borkowie na wykonanie remontów ciągów komunikacyjnych na terenie S.M. „Chełm” dla adresów: Chałubińskiego 11 Chałubińskiego 19 Grabowskiego 15 Grabowskiego 3 Biegańskiego 39 Biegańskiego pomiędzy budynkami 33, 35, 39 Suchanka 2 i 4 Zamiejska 48 Cieszyńskiego 50 Cieszyńskiego 56 Cieszyńskiego 24 Więckowskiego 7 Cebertowicza 1 Witosa 19 Witosa 7.

Rozstrzygnięcie przetargu na wymianę okienek piwnicznych23 marca 2017

Dział Techniczny SM „CHEŁM” informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na wymianę okienek piwnicznych w budynkach wielorodzinnych na terenie naszego Osiedla.

 

Na skróty...

Multimedia

Ostatnie aktualizacje

Przetargi

Przetarg na roboty remontowe

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „CHEŁM’ W GDAŃSKU ogłasza przetarg nieograniczony na roboty : na roboty remontowe posadzek loggii w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” Oferty należy składać w terminie do 10-04-2017r do godziny 10:30 Warunki szczegółowe przetargu w cenie 50,00 zł (brutto) będą do odebrania w siedzibie Spółdzielni pok. nr 2 tel. 058 302-45-02. Otwarcie ofer [...]

termin: 10 kwietnia 2017

symbol2014_smchelm 2013 symbol 2013 banner-eurosymbol-2

Klub ALF

Wycieczka Kanałem Elbląskim

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CHEŁM” Klub Osiedlowy „ALF” W Y C I E C Z K A Popłyń statkiem po trawie CENA: 150 zł (od osoby) -bilet na statek, przejazd autokarem, obiad i ubezpieczenie Program wycieczki: ELBLĄG - (5 pochylni, rezerwat ornitologiczny na jeziorze Druzno) - BUCZYNIEC MOC NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ Informacje i zapisy: Osiedlowy Klub „Alf”, ul. Dragana 25/26 Tel.: 58 303 53 63 Ilość miejsc ograniczona. Z A P R A S Z A M Y !