K O M U N I K A T

W związku z rozpowszechnianą wśród mieszkańców ulotką, Zarząd SM „Chełm” kategorycznie stwierdza, że NIEPRAWDĄ jest, jakoby Członkowie Spółdzielni byli obciążeni spłatą jakichkolwiek kredytów, jak też NIEPRAWDĄ jest, jakoby Zarząd i Rada Nadzorcza podżyrowali kredyty na dziesiątki milionów złotych obcym firmom.

Informacje te są fałszywe i stanowią zwykłą manipulację. Mają charakter pomówienia.

Żaden z Członków Spółdzielni NIGDY bowiem nie zostanie obciążony spłatą jakichkolwiek kredytów!

Ze względu na szkalujący charakter ulotki, Zarząd podjął decyzję o skierowaniu sprawy do Prokuratury z wnioskiem o ściganie jej autorów.

Z poważaniem: Leszek Majewski, Marek Majchrzak – Zarząd SM Chełm

Wiadomości

Oświadczenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEŁM"25 listopada 2016

Do członków SM CHEŁM Szanowni Państwo! Do Państwa rąk, do skrzynek pocztowych, a nawet bezpośrednio do drzwi mieszkania kolportowana jest ulotka sporządzona przez anonimowych autorów. Ulotka ta zawiera treści nieprawdziwe, szkalujące Radę Nadzorczą i Zarząd Spółdzielni, a sformułowania zawarte w treści tej ulotki mogą wywołać niepokój społeczny. Dla zdementowania nieprawdziwych treści ulotki i rozwiania wszelkich wątpliwości Zarząd Spółdzielni składa następujące oświadczenie: Oświadczenie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEŁ [...]

 

Zaproszenie na spotkanie informacyjne18 listopada 2016

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku zaprasza zainteresowanych członków Spółdzielni na spotkanie, które odbędzie się w dniu 23 listopada 2016 r. (najbliższa środa) o godz. 18:30w siedzibie KLUBU ALF przy ul. Marcina Dragana 25/26 Na spotkaniu przedstawione zostaną założenia inwestycji, która jest planowana na działce nr 2/64. - będzie można również uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące planowanej inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem nowych rozwiązań komunikacyjnych oraz robót dodatkowych w zakresie infr [...]

 

Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 listopada 201611 listopada 2016

Na podstawie art. 83 ust. 2 i ust. 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, § 27 ust. 2 pkt 1) Statutu oraz Uchwały Nr 94/2016 Rady Nadzorczej z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie: „zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku” Zarząd Spółdzielni zwołuje: WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CHEŁM” w GDAŃSKU które odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku przy ul. Dragana 2 w dniu 26.11.2016 r. o godz. 11:00 Pobierz Uzupełniony p [...]

 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu SM CHEŁM4 listopada 2016

Na podstawie art. 83 ust. 2 i ust. 6 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, § 27 ust. 2 pkt 1) Statutu oraz Uchwały Nr 94/2016 Rady Nadzorczej z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie: „zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” w Gdańsku” Zarząd Spółdzielni zwołuje: WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CHEŁM” w GDAŃSKU które odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Przyjaciół Ziemi w Gdańsku przy ul. Dragana 2 w dniu 26.11.2016 r. o godz. 11:00 Pobierz Zawiadomienie [...]

 

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości10 października 2016

Komornik Sądowy przy sądzie Rejonowym Gdańsk-Południe podaje do publicznej wiadomości o pierwszej licytacji spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Chałubińskiego w dniu 27.10.2016 r. o godz. 12:00. w budynku „E” Sądu Rejonowego Gdańsk Południe w Gdańsku przy ul 3 Maja 9A.

 

 

Pozostałe informacje

Rozstrzygnięcie przetagu na AKCJA ZIMA 2016/201726 października 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Chełm” w Gdańsku informuje, że Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu 24.10.2016 r. dokonała wyboru na wykonanie usługi ,,AKCJA ZIMA 2016/2017” firmy GARDEN - BRUK z Borkowa dla terenów obejmujących jednostki A-1, A-2, B oraz Wspólnoty Mieszkaniowe oraz Przedsiębiorstwa Usług Specjalistycznych NEXT z Gdańska dla terenów obejmujących jednostki F i G oraz Wspólnoty Mieszkaniowe.

Rozstrzygnięcie przetargu na remont ciągów komunikacyjnych29 sierpnia 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Chełm” w Gdańsku informuje, że Komisja Przetargowa na posiedzeniu w dniu 22.08.2016 r. dokonała wyboru firmy GARDEN - BRUK z Borkowa na wykonanie remontu ciągów komunikacyjnych na terenie S.M. „Chełm” oraz na wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze dojazdowej do budynku przy ul. Biegańskiego 21 w Gdańsku.

Rozstrzygnięcie przetargu na wymianę grzejników c.o.26 sierpnia 2016

Dział Techniczny SM „CHEŁM” informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na roboty polegające na wymianie grzejników c.o. w budynkach mieszkalnych , wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” Jest nią "TECHEM" Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z siedziba w Gdańsku

Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie przeglądu rocznego instalacji gazowej i wentylacji18 lipca 2016

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Chełm” w Gdańsku informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na wykonanie przeglądu rocznego instalacji gazowej i wentylacji z usunięciem usterek w lokalach mieszkalnych oraz lokalach użytkowych znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: „Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich” z Gdańska.

 

Klub ALF

Zabawa Sylwestrowa

Klub Osiedlowy „Alf” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” SERDECZNIE ZAPRASZA NA ZABAWĘ SYLWESTROWĄ częściowa konsumpcja ZAPEWNIAMY: GORĄCE POSIŁKI 6x, OWOCE, KAWA, HERBATA, NAPOJE, SZAMPAN,SŁODYCZE, PRZYSTAWKI/pieczarki, ogórki itd./ LICZNE ATRAKCJE, KONKURSY, WYBÓR MISS BALU, ZABAWA PRZY MUZYCE MECHANICZNEJ w Klubie „ALF” ul. Dragana 25/26 I piętro 31 XII 2016 w godz. 20:00 ÷ 4:00 Informacje i zapisy: Klub „Alf” ul. Dragana 25/26, Gdańsk-Chełm tel. (058) 303-53-6 [...]